Το lawgical.gr είναι Web based εφαρμογή για την οργάνωση Δικηγορικών γραφείων και Δικηγορικών εταιρειών.
Υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο τη συνολική μηχανογράφηση ενός γραφείου με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεών του. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων προσφέρει απλότητα χρήσης και μπορεί να υποστηρίξει πολύπλοκες απαιτήσεις.
Το lawgical.gr συνδυάζει ασφάλεια και φιλικότητα ενώ παρέχει τη δυνατότητα χρήσης από οπουδήποτε μέσω browser σε PC ή Apple.
Παρέχεται ως ετήσια συνδρομητική υπηρεσία σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά : Standard, Professional & Enterprise με κόστος 120€ / 160€ / 240€ αντίστοιχα ανά χρήστη (πλέον ΦΠΑ).

Υποθέσεις

Φάκελοι υποθέσεων

Δικάσιμοι

Πρόσωπα

Νομικές (και μη) Ενέργειες

Προγραμματισμένες ενέργειες

Work Flow Ενεργειών /Προγραμματισμένες ενέργειες

Ημερολόγιο

Υπενθυμίσεις

Έγγραφα

Full Text search εγγράφων

Ακίνητα

Έρευνες Ακίνητης Περιουσίας

Εμπράγματες Εξασφαλίσεις επί ακινήτων

Πλειστηριασμοί

Οικονομικά

Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων εγγράφων

Αναζητήσεις , Φίλτρα και Εξαγωγές δεδομένων

Δικαιώματα χρηστών

Τρεις διαφορετικές εκδόσεις (Συγκριτικός Πίνακας)

 Ενημερωτικό φυλλάδιο
 Συγκριτικός Πίνακας Εκδόσεων