Η Εταιρεία > Προφίλ

Η B-logica δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων για Νομικές Υπηρεσίες Τραπεζών και μεγάλων εταιρειών και οργανισμών, στην ανάπτυξη νομικού λογισμικού για Συμβολαιογράφους και Δικηγόρους και στην παραγωγή λύσεων για τον υπολογισμό Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων.

Σήμερα, η B-logica διαθέτει την μεγαλύτερη εγκατάσταση εφαρμογής (eΠανδέκτης Banks) σε Νομική Υπηρεσία Τράπεζας στην Ελλάδα με πάνω από 1.000 χρήστες (εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες). Επίσης, συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών διαθέτοντας και ενημερώνοντας την βάση των Αντικειμενικών Αξιών ακινήτων. Τέλος, κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των Συμβολαιογράφων με πάνω από 2.500 ενεργές εγκατάστασεις (80% του συνόλου).

Στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται σχεδόν όλες τις τράπεζες, εταιρείες leasing, μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, πλήθος λογιστών, δικηγόρων και πολιτικών μηχανικών.

Μετά από 20 χρόνια, διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία στην ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού, βαθιά γνώση του αντικειμένου στους τομείς που δραστηριοποιείται και την κατάλληλη υποδομή είναι σε θέση να αναλάβει οποιουδήποτε μεγέθους έργο πληροφορικής.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 και εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αθήνα.

H B-logica εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 στα πεδία σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης, προσαρμογής και υποστήριξης λογισμικού ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και εφαρμογών διαδικτύου.